Milieu

Het Ronald McDonald Huis Middenwest-Brabant hecht veel waarde aan milieu en veiligheid en heeft het behoud van flora en fauna hoog in het vaandel staan.

Het is niet de bedoeling om schade toe te brengen aan het milieu. Daarom heeft de organisatie alle mogelijke maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat belasting van het milieu wordt voorkomen.

De (bad)eendjes zijn genummerd en worden hergebruikt. Langs het parcours in de Piushaven worden drijvers in het water geplaatst die ervoor zorgen dat er geen eendjes achterblijven. De eendjes kunnen overigens niet zinken.

Aan het eind van het parcours worden meerdere fuiken geplaatst om de eendjes op te vangen. Dit is niet alleen van belang voor het bepalen van de winnaar, maar uiteraard ook om te voorkomen dat er ook maar één eendje doorstroomt na het stuk waarop de finish is gelegen. Het parcours is in dat kader ook sterk beperkt in lengte, zodat het overzichtelijk is en alle eendjes eenvoudig kunnen worden verwijderd.

De organisatie heeft toestemming van Projectbureau Piushaven, waarbij aan de nodige strenge richtlijnen moet worden voldaan. Ook de vergunning van de Gemeente Tilburg stelt strikte voorwaarden.

Je kunt er dan ook van op aan dat de organisatie zich daaraan zal houden.

Parcours Badeendenrace Tilburg 2019