Huisregels

Om de vele bezoekers allemaal een fantastische dag te laten beleven, is er een aantal huisregels opgesteld.

 1. Bezoekers kunnen voorafgaand aan, of gedurende het evenement gevisiteerd of aan een privaatrechtelijke veiligheidsfouillering onderworpen worden anders zal de toegang worden ontzegd uitgevoerd door gecertificeerde beveiligers.
 2. Bezoekers dienen de aanwijzingen van de organisatie en/of beveiliging direct op te volgen, anders zal de toegang worden ontzegd.
 3. Bezoekers dienen de openbare orde en veiligheid niet in gevaar te brengen (op welke wijze dan ook), anders zal de toegang worden ontzegd.
 4. Voertuigen/rijwielen dienen op de daarvoor aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Fout geparkeerde voertuigen/rijwielen zullen worden verwijderd. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook door het verwijderen van deze fout geplaatste voertuigen/rijwielen.
 5. De bezoeker dient zich bij/tijdens calamiteiten te houden aan de instructies van de beveiliging, BHV/EHBO en/of medewerkers van de badeendenrace organisatie.
 6. De bezoeker die schade aanbrengt aan eigendommen van de organisatie of omgeving zal voor de ontstane schade/kosten aansprakelijk worden gesteld. Er zal tevens aangifte worden gedaan bij de politie.
 7. Toegang tot het terrein is in zijn geheel op eigen risico van de bezoeker. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook.
 8. Gevaarlijke voorwerpen (zoals wapens, vuurwerk, spuitbussen, vloeistoffen, sprays, blik, glaswerk, e.d.) zullen in beslag genomen worden en worden overgedragen aan de politie.
 9. Het is niet toegestaan om alcoholische drank te bezitten of nuttigen <18 jaar, dan wel alcohol te faciliteren voor bezoekers onder de 18 jaar. Indien geconstateerd zal de (verdere) toegang worden ontzegd.
 10. De handel in, en het gebruik of in bezit hebben van soft- en/of hard drugs is niet toegestaan, deze zullen in beslag genomen worden, en niet worden geretourneerd. Bezoeker en middelen worden overgedragen aan de politie.
 11. Het is bezoekers niet toegestaan zich in afgezette en/of afgesloten gedeeltes van het evenement te begeven.
 12. In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie. De beslissing van de veiligheidscoördinator hieromtrent is bindend naar alle redelijkheid.

Veiligheidsregels/Aansprakelijkheid

 1. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van eigendommen.
 2. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geluidsniveau's die evt. gehoorbeschadiging kunnen veroorzaken.
 3. Het is mogelijk dat foto’s of video’s waar bezoekers op voorkomen op een “open bron” (internet, sociale media o.i.d.) getoond worden.
Badeendenrace Tilburg parcour